Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Nauki o Rodzinie

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
  Wydział Studiów Edukacyjnych
  Ocena: brak danych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Teologii
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Nauk o Rodzinie
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Teologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych

Kontakt

Szanowni Państwo,

Wszelkiw uwagi i opinie prosimy kierować na adres:

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/